Výkonnostní knížka

Výkonnostní knížka je oficiálním dokladem o výkonech daného týmu (psovod + pes). Zapisují se do ní veškeré výsledky absolvovaných oficiálních soutěží (zkoušek a závodů), obsahuje záznamy o členství v klubu, absolvovaných školeních a udělených licencích. Výkonnostní knížka je vystavována na tým, to znamená, že psovod má ke každému svému psu vystavenu novou výkonnostní knížku a to samé, pokud pes bude startovat s jiným psovodem, musí být i na tento tým vystavena nová VK a takový tým musí začít složením OB-Z.

Nová výkonnostní knížka

Vystavení VK je vyřizováno do 14 dnů od přijetí žádosti a úhrady poplatku na účet klubu!

Manipulační poplatek za vystavení jedné výkonnostní knížky činí 50 Kč (plus 20 Kč v případě zaslání prostřednictvím České pošty). Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě (na závodech, zkouškách, jiných akcích). Současně se žádostí o VK je nutno zaslat kopii PP nebo potvrzení o zápisu psa do registru. 

Poplatek se platí na klubový účet 2100215622/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte VK + jméno (toho, na koho bude VK vystavena!)

POZOR! Bez vystavené výskonnostní knížky není možné soutěžit na jakékoli akci v ČR. V případě, že dotyčný účastník nemá výkonnostní knížku v den závodu, může nastoupit ke zkoušce nanečisto. V případě zjištění neoprávněného startu (bez VK) rozhodčím, je tento povinen takový výkon označit jako neplatný (= zkouška nanečisto) a informovat o tom Klub, resp. správce sportovní činnosti.

Výkonnostní knížka je platná pouze v případě, že jsou v ní vyplněny veškeré identifikažní údaje a je podepsána psovodem a zástupcem Klubu.

Ověření identifikace 

Od 1.1.2015 je rozhodčími prováděna kontrola čipu/tetování každého účastníka akce. Je na pořadateli, kdy tuto kontrolu provede, nicméně se nikdy nesmí provádět před výkonem psa a na place. Kontrola identifikace na klubových akcích bude prováděna po výkonu psa. 

Každý účastník se psem s PP musí mít identifikaci (čip/tetování) ověřenou záznamem ve výkonnosstní knížce. K tomu dokládá PP, resp. registrační a výkonnostní průkaz psa BPP, na jehož základě člen výboru provede kontrolu, učiní záznam v příslušné kolonce VK, který stvrdí svým podpisem a klubovým razítkem. 
U nově vydávaných VK bude ověření identifikace (čip/tetování) již součástí vydávacího procesu, proto je třeba dokládat kopie/skeny PP, resp RVPBPP.

Po ověření identifikace psa a záznamu ve VK již není třeba vozit s sebou na soutěže průkazy původu, resp. registrační průkazy psů BPP -  ke kontrole čipů/tetování na soutěži postačí ověřený záznam ve VK.